Ancestor Database - Brishkay Begum -.-> بريشکې بېګم <-.-

پښتو :: پښتانه :: پښتونخواه :: پښتونوالی