Ancestor Database - Mehbooba Khanum -.-> محبوبه خانم <-.-

پښتو :: پښتانه :: پښتونخواه :: پښتونوالی