Ancestor Database - Mash Khel -.-> مش خېل <-.-

پښتو :: پښتانه :: پښتونخواه :: پښتونوالی