Ancestor Database - Makhmal Khel -.-> مخمل خېل <-.-

پښتو :: پښتانه :: پښتونخواه :: پښتونوالی