Ancestor Database - Khoba Khel -.-> خوبه خېل <-.-

پښتو :: پښتانه :: پښتونخواه :: پښتونوالی