Afghanistan mo Khpal Kor Day :: Khyber.ORG

پښتو :: پښتانه :: پښتونخواه :: پښتونوالی

افغانستان مو خپل کور دې, ذبيح الله شريفی
د خېبر وېب پاڼې باندې په5 جولائي 2012 خپره شوې ده (http://www.khyber.org)


New Additions

[an error occurred while processing this directive]

From Archives

پښتنی قبيلې ، عبداللطيف طالبی

د پښتنو ۱۹۰ قبائلو باندې ليکل شوی يو مهم کتاب . . . نور


This is an American book, but an English edition is published by MacDonald and Janes. Ostensibly it deals with the North-West Frontier, but in truth it treats the Frontier in the context of Afghanistan; the country and the people, Pathans, of both the N.W.F.P. proper (the Settled Districts) and the Tribal Areas . . . Read More


Stretching 700 m (1100km) along the border with Afghanistan, astride the Khyber Pass and other historical gateways to India from Persia and Central Asia and embracing some of Asia's most impenetrable mountains and intractable peoples is the North West Frontier Province. Here, Buddhism matured and was launched through the Karakoram into Asia. Some of history's most famous conquerors got their noses bloodied by fierce tribes. . . . Read More

Afghanistan , Louis Dupree

The object of the book apparently is to "ferret out the patterns" of Afghan culture with a view to establishing "guidelines for further investigation as well as [presenting] a reasonable survey of available data." He hopes "platforms will be established from which Afghan scholars can launch research projects of their own" . . . Read More


Khan Qarabaghi was one of Afghanistan's most important contribution to Pashto music. All his songs depicted Afghan life, its culture and its history. One of his most important song that depicted such cultural artefacts was the Babulala. The Babulala is similar to the Kakari poetry but the subject matter only deals with weddings. . . . Read More

عبدل حميد غزل ، عبدل حميد

که مې اولې په سر کانړي سل منېزما خوښ دې د آشنا کبر ومنېکه خوبان د له خوبئ نه ليونې شوهسر و مال درنه زما شه سپيلنېله ښۀ مخ سره دوستي که څوک پوهېږيدۀ له ځان سره په قطع دښمنيافلاطون لکه هلک طپانچه خؤرکهچه له عشقه د په سر راشي ليونېچه بې ياره خوب خندا کاندې ناصحهعاشقان دا هسې نۀ دې خندنيچه د ښکلو مې ناصح بولې په حوروپه بانه د بدرګې کړي رهزنېمحبت شدني کار وه په ما وشونو به نۀ شي په هيچا دا شدنېڅوک د نۀ غندي شوخې د آهو چشمودا انځور د دې چمن دا چمنېد حميد د ساده شعر کمال ګورهچه شمله شه د تمام سرنبې . . . نور

افغانستان مو خپل کور دې

ذبيح الله شريفی

خپرؤنو نېټه: 5 جولائي 2012

افغانستان مو خپل کور دی

څه ښکلی ګلشن دی خړ خړ یی کرونه دي
څه ښایسته وطن دی جیګ جیګ یی غرونه دي
د هر چا یی خوخ خپل خپل محلونه دي
واوری په وریږی په کی هر رنګه ګلونه دي
خاوره یی ډکه له هر رنګه عیزت غیرته دی
هر خواته په کی ځی رنګا رنګ په کی سیلونه دي
خیالی ګلستان دی کلک کلک یی کمرونه دي
څه ښایسته وطن دی جیګ جیګ یی غرونه دي
لوی لوی یی ډاګونه تور تور یی راغونه دي
سپینی چینی لري بی جوړۍ یی باغونه دي
تاریخ یی د میړانی بی ساره افسانی کیسی لري
هر کور کلي کی یۍ لګیدلي د الیکین چیراغونه دي
قدرمن یۍ د هر میلت د هر قام کلتورونه دي
څه ښایسته وطن دی جیګ جیګ یی غرونه دي
د لیو ولیانو شهیدانو په کی قبریستان دی
ځکه هر وخت دلته هر ظالم غلیم په لړځان دی
څوک چی په بد نظر ورته ګوري سترګی یی وباسی
ورک یی هر درد غم کړۍ زمونږ سر او ځان دی
د باتورو توریالیو په کی پراته زرور سرونه دي
څه ښایسته وطن دی جیګ جیګ یی غرونه دي
بس کړی دا جنګونه دا وطن د ورانیدو نه دی
می پریږدی تنها دا خاوره د هیریدو نه دی
ارمان ارمان چی خپل بچیان یی رحم ترحم
ورباندی نه کړي څه ګیله له پردو نه دی
چور تالا شو دا ټول د رقیبانو کارونه دي
څه ښایسته وطن دی جیګ جیګ یی غرونه دي
پلرو نیکو مو ساتلی په غټو حیمتو باندی
می خرسوی د ډالرو په قیمتو باندی
په یوالي سلا شی یو بل سره پوخلا شی
لری کړۍ نفرتونه د ایخلاص په نیتو باندی
هر اتفاق اتحاد مو دښمن لره زورونه دي
څه ښایسته وطن دی جیګ جیګ یی غرونه دي
له د وطنه د ورانکارو غدارانو ډلی وباسی
هر غلیم په زور د یوالي ورورولې وباسی
تیری دښمنی مو هیری کړی د وطن هر غم
خپګیان په ازادی په خوښی خوشحالې وباسی
د څه لپاره ولی په بل د غم سره ورونه دي
څه ښایسته وطن دی جیګ جیګ یی غرونه دي
ډک له هر رنګه قیمتي کاڼو کهانونو دی
ښایسته ښکلی د دنیا له ډیرو ملکونو دی
پیدا به نه شي زمونږ وطن ټولی دنیا کی وګرځې
ذبیح لله یی مین ده هر وخت یۍ ستایلی په شعرونو دی
هر بچي باندی یی د جوړولو ډیر پورونه دي
څه ښایسته وطن دی جیګ جیګ یی غرونه دي

له ټول جهانه ښایسته یی افغانستان وطنه

ستا له لوړ نوم نیشانه شو قربان وطنه
له ټول جهانه ښایسته یی افغانستان وطنه
د یوالي ناری به د ټول لر او بر کوو
د خپلواکی انقلاب به د زرور کوو
مونږ په ننګ ناموس د وطن سر ورکوو
د رنګا رنګ ګلونو باغ یی ګلستان وطنه
له ټول جهانه ښایسته یی افغانستان وطنه
هره سپه د تاریخ د دی له جیګ حیمته ډکه
تیری افسانی د دي ټولی له غیرته ډکه
دا خړه خاوره د دی ډیره له جورته ډکه
په جیګو غرو د سر شار یی ګران وطنه
له ټول جهانه ښایسته یی افغانستان وطنه
تر څو چی دا دنیا وي هر بچی به د پالنه کړه
له هر غلیم غدار څخه به د هر رنګه ګټنه کړه
د ښکولي نوم نیشان به د هر افغان ساتنه کړه
په تا تیرږو له خپل مال او ځان وطنه
له ټول جهانه ښایسته یی افغانستان وطنه
د ورانولو هی جازت به د ور نه کړو هی چاته و لله
دا مو قسم دی هیڅ کله د نه هیروو هي چاته ولله
په بی ننګی بی غیرتی به د پری نږدو هي چاته ولله
ټولی نړۍ ته دی دا زمونږ علان وطنه
له ټول جهانه ښایسته یی افغانستان وطنه
په دعا د ذبیح لله دی خدای نور ورکړي دا جنګونه
کاشکی په تا یو زلي بیا راشي د صولی ازادې غګونه
چی ټول افغانان درته جوړ کړو د خوشحالې جشنونه
خدای د بیا راته روښانه کړي قهرمان وطنه
له ټول جهانه ښایسته یی افغانستان وطنه

زمونږ وطن ښکلی افغانستان دی

زمونږ وطن د شملورو زمریو دی
ډک له کاڼو د لاجورو لالو دی
داسی وطن بل چیری نه شته دی
لکه ګلستان د زړورو افغانانو دی
کور د قامنو میلتنو په شریکه دی
ساتلی یی په خپلو سروو مټو دی
هر بچي باندی یی ډیر ګران دی
هر بلا نه ګټلی باترو شازلمو دی
ډیرغیرتي زمریان یی روزلي دي
هر وخت قهرمان د تیرو پیړیو دی
چا چی لیدلی زړه یی ورنه وړی دی
قانون یی جوړ د مخورو له جرګو دی
په زړه د اسیا لوړ پراخه پروت دی
ډیر ښکولی په جګو غرو ډاګو دی
د شنو باغو به یی څه وایم مست یی
زیړ مازدګری په ګودرو چینو دی
بی شانه بی جوړی ښایسته دی
خړ رنګ یی د کورو بامو دی
وړ د هرنګه ستایلو صعفتو دی
جوړ د سروزرو له کهانو دی
د کوم ښایست ستاینه یی به کوی
ذبیح لله یی مین د چنارو په ونو دی

شیرن وطن می

ولله نه می هیریږي شیرن وطن می
ډیر ډیر می یا دیږي شیرن وطن می
ښایسته ملک د جهان دی
ښکلی نوم یی افغانستان دی
چا چی لیدلی زړی یی ورنه وړی دی
په دنیا باندی ماته دۍ جنت نیشان دی
د هر چا خوښیږي شیرن وطن می
ډیر ډیر می یا دیږي شیرن وطن می
منم ایروب امریکا لري ښکلي ښارونه
پیدا به نه شي زما د وطن دا جګ غرونه
قسم ډک له هر رنګه صعفتونو دی
قربان یی شم له ډاګنو له خړو کرونونه
زړه زما ورڅخه نه بلیږي شیرن وطن می
ډیر ډیر می یا دیږي شیرن وطن می
کور د ډیرو میلتنو قامونو دی
کلتور یی ډک له ښو ریواجونو دی
باتور ننګیالیو ساتلی له هر بلا نه دی
د تاریخ سپه یی ډکه له میړانو دی
داسی ګلستان بل چیری نه پیدا کیږي شیرن وطن می
ډیر ډیر می یا دیږي شیرن وطن می
د چینو ګودرونو ښکلی ګلشن دی
د شملورو د جرګو وطن دی
سر او ځان د ټولو افغانانو دی
زما ذبیح لله یی ارمان دیدن دی
زړګی زما ور په سی خوږیږي شیرن وطن می
ډیر ډیر می یا دیږي شیرن وطن می
ټول وطن ګلي ګلذار دی
په جګو غرو باندی سر شار دی
د هیری دو نه دی په ما ګران دی
خدایه کور می د مور او پلار دی
پردي وطن کی وختونه نه تیریږی شیرن وطن می
ډیر ډیر می یا دیږی شیرن وطن می

وطن می یادیږي

ډوب په یادو خیالو کی د خپل وطن یم
لویه خدایه بی وطنه ډیر خپه غمجن یم
رانه تاو د ور سری لمبی دي سوزیږم
ګنا خو نه دی چی د خپل ګلشن مین یم
کور می ډیر یادیږي کلنه چی مسافر یم
کله به ورشم ډیر یی ارمانجن د دیدن یم
دا څه کیږي ګیله له چا وکړم نه پوهیږم
له قیصمته که له ځانه ولله ډیر هیران یم
هر سومره ځان خوشحالوم نه خوشحالیږم
څنګه به یی له یاد وباسم د یادو یی بندیوان یم
اوس خو له ځان سره خبری کوم ډاریږم
ذبیح لله لا لیونی نه شم خوږمن خوږمن یم
وای یي هر چا ته خپل وطن کشمیر دی
ماته می خپل کابل جان کشمیر دی

خوږه ژبه پښتو

ستاسو خوږه ژبه پښتو یمه
کړې می نوره هم اسانه راتلونکو پښتنو ته
ما کړې په هر علم روښانه راتلونکو پښتنو ته
غواړم سحي امانت پوره وساتل شمه
سو چی دا دنیا وي خپلواکه وساتل شمه
کله څنګه چی یم هم دا شان ته وساتل شمه
هم دا رقم پاتی شم ښایسته راتلونکو پښتنو ته
ما کړې په هر علم روښانه راتلونکو پښتنو ته
واورې یو سو نصیحت وصیحته کومه
د خدای لپاره مه می ورکوې ژړا درته کومه
نور می مه بدلوې داخبره هر چاته کومه
دا سپاریښتن کوم اوسني پښتنوته راتلونکو پښتنو ته
ما کړې په هر علم روښانه راتلونکو پښتنو ته
مه می خپه کوې ستاسو خوږه پښتو یمه
زه خو ستاسو لکه شیرینه لیلا مو یمه
لیږ قدر راکړې درنده ژبه د پیړیو یمه
سیالي می باربره کړې نورو ژبو سره راتلونکو پښتنو ته
ما کړې په هر علم روښانه راتلونکو پښتنو ته
په دنیا بله داسی ښایسته اسانه ژبه نه شته
لکه زه له ۴۴ تورو څخه جوړه نه شته
نورو ژبو کی زما ډیر هرفونه نه شته
ډک کړې راباندی ډیر کتابونه راتلونکو پښتنو ته
ما کړې په هر علم روښانه راتلونکو پښتنو ته
ولی می شرموې خواست ورنه کومه پښتنو نه
ولی می په بی عیزتې باسې له هر مجلسو نه
اخیر ولی د څه لپاره راسره کیږي دا ظلمو نه
څه له می څخته وې ورته راتلونکو پښتنو ته
ما کړې په هر علم روښانه راتلونکو پښتنو ته
غمازان درڅخه کڼوي څخته وي می
ذبیح لله نه می پریږدي ورکه وي می
هر رنګ دامونه راته جوړ دي عجزه وي می
غواړي کړي می بد رنګه راتلونکو پښتنو ته
ما کړې په هر علم روښانه راتلونکو پښتنو ته

د پښتو ریواجونه

ډیر با غیرته با عیزته دي د پښتو ریواجونه
ډک له هر رنګه صعفته دي د پښتو ریواجونه
ټولی پیسلی یی کیږي په جرګو باندی جوړ
له هر لوړ قانون حیمته دي د پښتو ریواجونه
په د وطن کی د دنیا له ډیرو کلتورو قانونو
ګټور او ښه پښتنو ته دي د پښتو ریواجونه
پښتنو لاړ شې په ټولی دنیا کی وګرځی
پیدا به نشه هي چیر ته د پښتو ریواجونه
پښتو خوږه ژبه دی پښتونوالي می خوښیږي
ګران له هر څه ما ته دي د پښتو ریواجونه
ذبیح لله خو وایي وړو زړو ته می هیروې
د قدر وړ هر چا ته دي د پښتو ریواجونه

د صولی او افغانستان ښکلي شعرونه


صوله رانه غله
ورکه سپینه کفتره ده
بیا رانه غله مروره ده
هر څه مو وران ویجاړ شو
دا ناځوانه لا منتظیره ده
د زوریدلوغمجنو افغانانو
زړه ورته بی سبره ده
ډیرو یی ارمان ګورته ویوړ
کبرجنه ډکه له غروره ده
نه پوهیږم ولی د چا غږ نه اوری
چیرته ناسته غلې قراره ده
زه ذبیح لله شریفي به په جرګه
ورشم پته یی له چا سره ده

و صولی راشه

و صولی راشه د افغانانو
دا د غم تورتومنه رڼا کړه
ډیر ودردیدل وژړیدل نور یی
وچی له سترګونه ژړا کړه
له یو بل سره مرور خپه
سرګردانه زړونه پخلا کړه
پاک دا بی زایه سمتي میلتي
غلت نفرتونه له هر چا کړه
ډیر انسانان یی وخوړل ورنه
ورکه د جنګونو غمجنه بلا کړه
افغانستان ښایسته باغچه دی بیا یی
خزان وهلي ویده ګلونه په خندا کړه
خدایه ته ورته ووایه چی راشي
قبول مو دغه سوالونه دعا کړه
ډیر یی ارمانجن یم زما د ذبیح لله
شریفي دا ارمان خبونه ریښاتا کړه

ټوپک سالار غلَه لڼډغر

افغانستان له لاسه د کمونیستانو
مجاهیدنو قمندانانو ورک تبا شو
زیندان دوزخ ورنه جوړ له لاسه
د منافیقو سوفیانو شیخانو ملا شو
له راتږ سره د لڼډ ګیرو بی ګیرو
مکارو دیموکراتانو چور تالا شو
د د غو غلو لڼډغرو ټوپکیانو له لاسه
وطن اخته په دردو غمو غوغا شو
دا نن ورځ چی افغانان دردیږي
له لاسه د دغو شیطانانو په ژړا شو
ګرفتار ژوند په رنګا رنګ مرضنو
بد عملیو جنجالونو د هر چا شو
ذبیح لله شریفي ځکه په دومره اسانۍ
خوراک د دنیا د وحشتناکو غټو بلا شو

افغانه د خدای لپاره لږ راویښ شه

پوهیږی څوک د چیغوینه جنګوینه
ولی د خپل کور کې وهینه ازاروینه
افغانه د خدای لپاره لږ راویښ شه
ولی دی هره ورځ ختموینه قتلوینه
څوک د په یو نوم څوک د په بل نوم وژني
دښمن دی غواړي نسل دی برباد ورک کړي
ځکه درباندی تپل شوي دي دغه جګړی
نور په دی باندی پوهه شه
ولی د څه لپاره څوک دي
بی ګنا دردوینه زوروینه
افغانه د خدای لپاره لږ راویښ شه
ولی دی هره ورځ ختموینه قتلوینه
یو د خټو غریبانه خړ کورګی لری
د دښمنانو دۍ هغه هم نه درباندی
فیرضوکیږي لوریږي
در ویجاړه وي یی
د ځمکی هوا له لاری یی
په نښه کړی یی ولي دي
شپه ورځ دی رنګا رنګ
په یو نوم په بل نوم باندی
هر قم د زوبلوینه بمباروینه
افغانه د خدای لپاره لږ راویښ شه
ولی دی هره ورځ ختموینه قتلوینه
مدرسی ښوونځۍ در بنده وي
په بمو یی الوزوی ورانوي یی
دښمن دۍ په د عمل باندی غواړي
چی د افغانانو اولادونه بچیان
غلامان نوکران لاسپوسي
ووسیږي ورسته پاتي شي
یاغي باغي وحشت ګر تروریست شي
د نورو د ګټو په خاتر وجنګیږي
افغانان باید په نړۍ کې هیڅ وخت
سر او ځان را جګ نه کړینه غلیوینه
افغانه د خدای لپاره لږ راویښ شه
ولی دی هره ورځ ختموینه قتلوینه
ته لا د غفلت په خوب ویده یی
ته لا له خپل ځانه ناخبر یی
چی ولی خوار او زار یی
چی ولی مدام په فریاد ژړا یی
دا د لوی غورور دی
یو ورور دۍ بل ورو ته
وایي دا می تربور دی
دا می میلتي سمتي نه دی
څوک به د دا بد ورسته پاتۍ
غلت ریواجونه دودونه
له منځه وړینه ورکوینه
افغانه د خدای لپاره لږ راویښ شه
ولی دی هره ورځ ختموینه قتلوینه
کله به پوهیږی په د باندی چی کوم
کار کې دی ګټه دی په کوم کار کې
د تاوان دی څوک به دا ووایي چی
یوالي ورولي کې د ګټه دی څوک
د دښمن دی څوک د دوست دی
وطن او ځان له د غو غملړو جنجالو
نه څنګه وژغوری خلاص یی کړی
څوک به مو وطن په صوله
اتحاد اتفاق ازادوینه راوړینه
افغانه د خدای لپاره لږ راویښ شه
ولی دی هره ورځ ختموینه قتلوینه
له پردیو ظالمانو دښمنانو نه
ګیله نه کیږي باید هم ونه شي
ولی چی دښمن دښمن دی
خپل یاغي باغي وحشت ګر
تروریست افغان ته به څوک ووایي
چی ته دا بد کارونه عملونه
د څه لپاره د چا لپاره کوی
ولی د خپل قام اولس زوروی
په یو نوم او په بل نوم یی
وژنی ترور روی یی
علم تعلیم پر مختږ ته یی
نه پریږدی مخه یی نیسی
وطن د په سور ور درولی
اخیر ولی د چا په لمسون ته
دا بد غلت عملونه کارونه کوینه
افغانه د خدای لپاره لږ راویښ شه
ولی دی هره ورځ ختموینه قتلوینه
ولی مو بل کړي د سمتي میلتي
د ځان ځاني ورنه دي
د چا لپاره اخیر ولی
په خپلو کی سره جدا یۍ
څوک یی په لر څوک یی
په بر سره تقسیم کړي یې
ارمان ارمان افسوز دی
چی شهید صمد خان
خان غفارخان نه شته
چی د یوالي لاری دروښیي
راویښ مو کړي وموښوروي
سره یو شۍ پوهه شۍ
ذبیح لله شریفې دا ورته ووایه
چی اوس به څوک ورته
د یوالي ناری جیږوینه وهینه
افغانه د خدای لپاره لږ راویښ شه
ولی دی هره ورځ ختموینه قتلوینه

Comments powered by Disqus

افغانستان مو خپل کور دې, ذبيح الله شريفی
د خېبر وېب پاڼې باندې په 5 جولائي 2012 خپره شوې ده (http://www.khyber.org)