Khyber.ORG :: Pashto Resources

پښتو :: پښتانه :: پښتونخواه :: پښتونوالی

Recent Comments

New Additions

کابلي واله ، ډاکټر لطیف یاد
30 مارچ 2014

زما پنځه کلنه لور( ميني) نه شي کولای چې يوه شيبه پټه او چپه خوله پا تې شي٠ زه په دې اند يم چې هغه به په خپل ټول ژوند کې يوه شيبه هم چپه خوله نه وي پا تې شوې ٠ د هغې مور دې ته ډېره په غو سه کيږي او دډېر وخبر و نه يې منعه کوي، خو ما په خپل ټول ژوند کې دا کار نه . . . نور

30 مارچ 2014

شېخ ملي يوسفزئي او د هغه دفتر . . . نور

Pukhtun Yar , Shahban Ali Shah
Saturday, March 29 2014


16 جولائي 2013


د ملالی قيصئي

. . . نور

Sunday, July 14 2013


For centuries the village was famous for the production of Bara rice. The rice was so popular that when the Barakzai Sardars of Afghanistan were driven from Peshawar by the Sikh Khalisa Army in 1834, . . . Read More

Tazkira Awlia , Suleiman Mako
Monday, July 1 2013

Tazkerat Al Awlia is the oldest work of prose in Pashto that we know of. It was written in 612 Hijri (1216 AD) by Suleiman Mako (of Arghasan). Only 7 pages of the book were found by Prof. Abdul Hai Habibi. . . . Read More

30 جون 2013

مونږ چه د مختلفو ژبو د ادب د تاريخ مطالعه کؤو نو داسې ښکاري چه د اکثر آريائي ژبو د ادب آغاز د روحاني واقعاتو داستانونو او د پېريانو او ښاپېرو د قيصو نه شوې دې۔ خو دا د پښتو ژبې اختصاص دې، چه د دې آغاز هم د اسلامي ادب نه شوې دې۔ زمونږ د وړومبي دور ټول ليکونکي لکه بېټ نيکه، شېخ اسماعيل، شېخ عيسا، ملک يار غرشين، او بختيار نه صرف قامي مشران وو . . . نور

پختو + پشتو = پخشتو ، ڈاکٹر هدايت الله نعيم
19 مئی 2013

اس مقالے ميں زبان پښتو (Puxto) [1] کی اردو حروف ميں تحرير "پختو" اور "پشتو" کا جائزه ليا گيا هے۔ چونکه پختو ميں حرف خ او پشتو ميں حرف ش اس زبان کے الگ الگ دو بڑهے لہجوں (سخت يا پشاوری لہجے اور نرم يا قندهاری لہجے) کی نمائندگی کرتے . . . مزید


View Previous Additions

From Archives

شيعه و سني په پښتنو کښې ، منشي احمد جان

د حضرت محمد صلي الله عليه وسلم د مرګ نه پس مسلمانانو په عام مصلحت سره حضرت ابو بکر صديق، حضرت عمر، حضرت عثمان، او حضرت علي رضي . . . نور

Jan Muhammad Shaheed , Muhammad Shafi Sabir

Jan Muhammad was one of those first people who fought against the Hindus and sacrificed themselves for the sake of Islam. Until 1905 AD, there were no Hindu Muslim riots or Hindu Muslim tensions in the whole of the province which comprised of 95% Muslims. But when a renowned Hindu leader named Lala Lajpath Raye . . . Read More

عبدالحميد بابا ، منشي احمد جان

د پښتو په شاعرانو کښ عبد الحميد ښه شاعر تير شوي دې. وائي چه د عبد الرحمان بابا دعا رنګ کړې وۀ. څکه چه دې د هغه په آخره عمر کښ وۀ. او ړومبې کښ چه د ده عزلي د عبدالرحمان بابا تر غوږ شوې نو دې ئي را وغوښته او چه د ده عاجزي او خاکساري ئې وليده نو ډير ئي خوښ شه او ډيره ډيره دعا يې ورته وکړه او خدائي ته ئې سوال وکړه چه د ده شعرونه دې په هر چا . . . نور


طور علي د لکي مروت سره خواه کښې سلطان خېل کېچئ کمبر کلي اوسېدونکې دې۔ مخکښې دوئي په ورکوټوالي کښې ماشوم او۔ بيا چه کله ستر شو نو د پير والي ضلعې کښې D.I.G جوړ شو۔ پوليس ډيوټي کښې ئې د لکي مروت ډېر خلق په محکمه کښې بهرتي کړل۔ . . . نور

Latest Activity @ Pashtun Forums

ߦ Rising civilian deaths fuel outrage in Pakistan offensive
ߦ New here
ߦ Pakistan shifted Haqqani leaders to safe places ahead of Waziristan offensive
ߦ New here!
ߦ Pashto translation
ߦ One more Barakzai's brother in arms killed in drone attack
ߦ What is Punjabi Army doing in Swat? Maulana Gul Nasib
ߦ Dr. Najibullah --- Great Afghan leader and visionary
ߦ Kashmir, India in Pictures !
ߦ True face of a Zionist
ߦ ISIS rebels orders shopkeepers to cover faces of mannequins
ߦ You have option of no fasting during Ramadan!
ߦ Uproar after India MP 'force-feeds' Muslim fasting worker
ߦ Afghan National Security Forces Capabilities,
ߦ د افغان امنیتی ځواکونو قابلیتونه